Informacje podstawowe:

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm., określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Strona Podmiotowa BIP powinna zawierać m.in.:

 1. Logo – znak graficzny Biuletynu,
 2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. Menu przedmiotowe,
 5. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
 6. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 7. Moduł wyszukujący.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „ustawa”, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t.)

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – „rozporządzenie”, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez „Podmiot” zobowiązany do tego ustawą.

„Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w górnej części (nagłówku) niniejszej strony.

„BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „ustawa”, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j. t.)

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – „rozporządzenie”, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacz do strony głównej BIP pod adresem www.bip.gov.pl, ustawienia ułatwiające dla osób niepełnosprawnych, wyszukiwarkę, statystykę odwiedzin oraz dane podmiotu prowadzącego BIP.

 2. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie, tzw. "ścieżki okruszków" znajdującej się po frazie "jesteś tutaj:". Po kliknięciu w link "strona główna" w tym menu powoduje powrót do strony głównej BIP podmiotu.

 3. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów.

 4. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, treści dokumentów i ogłoszeń itp.

 5. Menu dolnego (na dole strony) zawierającego Instrukcję korzystania z BIP, Oświadczenie o dostępności strony BIP, informację o Redakcji BIP, Kontakt oraz Mapę Strony.

Podstawowym przeznaczeniem strony BIP jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

 

Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

 1. tytułem zasobu,

 2. czasem wytworzenia zasobu,

 3. tożsamością osoby wytwarzającej zasób,

 4. tożsamością osoby odpowiadającej treść zasobu,

 5. rejestrem wprowadzonych zmian,

 6. statystyką wyświetleń zasobu.

 

Aby zapoznać się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej należy kliknąć w odpowiedni link w menu przedmiotowym lub podmiotowym. Do precyzyjnego wyszukiwania informacji służy Wyszukiwarka znajdująca się w górnej części serwisu. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy wpisać w pole edycyjne szukaną frazę i nacisnąć przycisk "szukaj". Aby skorzystać z opcji rozszerzonych wyszukiwarki należy kliknąć "wyszukiwanie zaawansowane".


Aby zmienić kontrast serwisu należy kliknąć ikonkę "zmiana kontrastu". Aby zmienić wielkość czcionki należy kliknąć ikonki "czcionka duża" lub "czcionka średnia". Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy wybrać ikonkę "ustawienia domyślne".

 

Wyjaśnienia dotyczące niektórych odsyłaczy występujących na stronie BIP:

„bip.gov.pl” – pozwala na otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

„Serwis WWW” – link zamieszczony w dolnej części (w stopce) strony BIP – pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu (wyłącznie w przypadku posiadania przez Podmiot własnego serwisu WWW).

„Zaloguj” – link zamieszczony w menu dodatkowym „serwis” (górna część strony) – otwierający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP, umożliwiającego dokonywanie przez „Redaktora Biuletynu” niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. Obsługa modułu administracyjnego prowadzona jest w oknie przeglądarki internetowej w trybie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem protokołów szyfrujących – SSL.

„Kontakt techniczny” – link zamieszczony w menu dodatkowym „serwis” (górna część strony) – otwierający program do wysyłania e-maili, przeznaczony dla rekatorów strony BIP.

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
admin 10/09/2020 - 08:27 16/09/2020 - 14:56 1,015

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
16/09/2020 - 14:56 admin Opublikowany
16/09/2020 - 14:49 admin Opublikowany
16/09/2020 - 14:45 admin Opublikowany
10/09/2020 - 15:09 admin Opublikowany
10/09/2020 - 08:28 admin Opublikowany